Αρχείο κατηγορίας Πληροφορίες

Παιδοψυχολογία

visitcartΗ Παιδοψυχολογία είναι ο κλάδος της Ψυχολογίας που επικεντρώνεται στο νου και τη συμπεριφορά των παιδιών, από την προγεννητική ανάπτυξη έως και την εφηβεία. Συγκεκριμένα, ο κλάδος της Παιδοψυχολογίας ερευνά την νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Κάποια από τα σημαντικότερα θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον σε αυτόν τον κλάδο περιλαμβάνουν την γενετική, την ανάπτυξη της γλώσσας, την προσωπικότητα, τους ρόλους των φύλων, τη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη.

Ο ρόλος του Παιδοψυχολόγου είναι διττός καθώς εστιάζεται στην ομαλή ανάπτυξη του παιδιού αλλά και την ενδεχόμενη ψυχοπαθολογία του. Λανθασμένα ο ρόλος του παιδοψυχολόγου είναι συνυφασμένος μόνο με την ψυχοπαθολογία. Η επιστήμη της Παιδοψυχολογίας περιλαμβάνει τον αξιοσημείωτο κλάδο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας(Child Development) όπου και διερευνάται η ανάπτυξη του ατόμου από την στιγμή της σύλληψης και την εμβρυακή έως και την εφηβική ηλικία.

Σε κάθε περίοδο της ζωής του το παιδί έχει διαφορετικές ικανότητες, ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες – σχέσεις με τον κοινωνικό περίγυρο, γι’ αυτό και διενεργείται επιστημονική έρευνα σε όλες τις επιμέρους αναπτυξιακές ηλικίες- στάδια. Μέσα από την κατανόηση όλων αυτών των παραγόντων, λοιπόν, ο Αναπτυξιακός Παιδοψυχολόγος είναι επιστημονικά καταρτισμένος ώστε να στηρίξει ουσιαστικά το άτομο που τον χρειάζεται- να διαμορφώσει κατάλληλα το περιβάλλον- ενισχύοντας την ομαλή γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και κατ’ επέκτασιν την ανάπτυξη των κοινωνικών του σχέσεων.

Κατά δεύτερον, η επιστήμη της Παιδοψυχολογίας εστιάζεται στον τομέα της Ψυχοπαθολογίας του Παιδιού (Child Psychopathology). Η ψυχοπαθολογία του παιδιού είναι η εκδήλωση των ψυχικών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους. Η Διαταραχή Συμπεριφοράς, η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), καθώς και η Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΔ) (αυτισμός, asperger κ.ά) είναι παραδείγματα της παιδικής ψυχοπαθολογίας. Ο πλήρης κατάλογος των επίσημων διαγνωστικών κωδικών και η ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών της υγείας μπορεί να βρεθεί στο DSM IV TR (εγχειρίδιο διαφορικής διάγνωσης).

Συνεπώς, ο ρόλος του επιστημονικά καταρτισμένου Παιδοψυχολόγου είναι διττός. Εστιάζεται τόσο στην ανάλυση και ομαλή ανάπτυξη της πολύπλευρης προσωπικότητας του παιδιού (προληπτική παρέμβαση), όσο και στην διάγνωση και θεραπεία της ενδεχόμενης Ψυχοπαθολογίας του (ψυχοθεραπεία).

Τα προσόντα και η κατάρτιση του Παιδοψυχολόγου

Οι παιδοψυχολόγοι συμπληρώνουν βασικό πτυχίο στην Ψυχολογία από αναγνωρισμένο ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π και κατόπιν μεταπτυχιακή εξειδίκευση και κατάρτιση που περιλαμβάνει κλινική πρακτική άσκηση με εποπτεία.

 

Βοηθώντας τα παιδιά να διαχειριστούν μόνα τους τον εκφοβισμό-Bullying

no-bullying-circle

Η δύναμη της ομάδας στο Bullying!

«Η ανάγκη να ανήκεις σε μια ομάδα»

 Ας δούμε τι δύναμη έχει η ομάδα στο bullying. Όλοι αντλούμε ικανοποίηση με το ανήκουμε σε μια ομάδα. Ειδικά στα παιδιά η ανάγκη αυτή είναι ισχυρότερη.

Στις πρώτες μικρές ηλικίες τα παιδιά δεν νοιάζονται ιδιαίτερα για τις διαφορές μεταξύ τους. Στα χρόνια του δημοτικού τα παιδιά αρχίζουν να σχηματίζουν ομόφυλες παρέες διαχωρίζοντας τον κόσμο τους σε «αυτούς» και «αυτές».

Ενώ η ομαδοποίηση κατά φύλο είναι χαρακτηριστική, υπάρχουν και άλλες κατηγορίες ομάδων στις οποίες τα παιδιά κατατάσσονται . όπως για παράδειγμα στην «δημοφιλή» ομάδα ή στην ομάδα των «απέξω».

Συνέχεια ανάγνωσης Βοηθώντας τα παιδιά να διαχειριστούν μόνα τους τον εκφοβισμό-Bullying

Εφηβική Ψυχοθεραπεία

Οι έφηβοι για να μπορέσουν σήμερα να ανταποκριθούν στο μεταβαλλόμενο κοινωνικό γίγνεσθαι χρειάζεται να αποκτήσουν νέες δεξιότητες: Να αισθάνονται ασφάλεια μέσα στην ρευστότητα του περιβάλλοντος, να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους λαμβάνοντας σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον τους, να διατηρούν την μοναδικότητά τους ακόμα και αν εντάσσονται σε διαφορετικές ανθρώπινες ομάδες.

Συχνά ο έφηβος απομονώνεται, παρουσιάζεται θλιμμένος ή επιθετικός, αμφισβητώντας τις πεποιθήσεις και στάσεις των γονέων του. Μπορεί να αντιμετωπίζει δυσκολία στο να γίνει αποδεκτός από τους συνομήλικους του ή να μιμείται κάθε είδους συμπεριφορά και εμφάνιση προκειμένου να κερδίσει την αποδοχή τους. Μπορεί να εμφανίσει πτώση στην σχολική του επίδοση, σύγχυση, έλλειψη προσανατολισμού, αλλά και να απομακρυνθεί από τους γονείς του.

Για να μπορέσει ο έφηβος να σχηματίσει μια υγιή και σταθερή ταυτότητα, πρέπει να ανήκει σε ένα υγιές και σταθερό οικογενειακό περιβάλλον. Για να επιτευχθεί η υγιής αυτονόμησή του απαιτείται οι γονείς να αναπτύσσουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις και να είναι οι ίδιοι υγιείς προσωπικότητες με προσωπικό νόημα ζωής.

Η εφηβική ψυχοθεραπεία προϋποθέτει ξεκάθαρους κανόνες ειλικρίνειας, εμπιστοσύνης, εκτίμησης και αποδοχής. Η ψυχοθεραπεύτρια δημιουργεί ένα λειτουργικό πλαίσιο το οποίο θα μπορεί ο έφηβος να μεταφέρει στην ζωή του, αναλαμβάνοντας την προσωπική του ευθύνη.

Οι επιμέρους στόχοι της ψυχοθεραπείας είναι οι εξής :

ο έφηβος να αναπτύξει κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες
να αναγνωρίσει τις αναπτυξιακές και συναισθηματικές του ανάγκες
να ενισχύσει την πεποίθηση στον εαυτό του.
να μάθει να χειρίζεται τις σκέψεις του, και να ελέγχει τα συναισθήματά του
να γίνει λειτουργικός ακροατής και να εκφράζει τις πεποιθήσεις και τις καταστάσεις που βιώνει.
Οι έφηβοι συνήθως χρειάζονται βοήθεια σε ζητήματα όπως:

Η εφηβική κατάθλιψη
Διατροφικές διαταραχές
Επιθετικότητα
Απάθεια
Χρήση ουσιών
Εξάρτηση από το διαδίκτυο
Άγχος
Αναβλητικότητα και αποφυγή
Χαμηλή Αυτοπεποίθηση
Παραβατική συμπεριφορά

=======================

Κλινική Ψυχολογία

Κλινική Ψυχολογία είναι ο κλάδος της Ψυχολογίας που ασχολείται με την διάγνωση και θεραπεία των ψυχικών διαταραχών, τη μη φυσιολογική συμπεριφορά και τα ψυχιατρικά προβλήματα. Ο τομέας αυτός της Ψυχολογίας εστιάζει στην αντιμετώπιση των πολύπλοκων ανθρώπινων προβλημάτων και αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς κλάδους της Ψυχολογίας.

Η Κλινική Ψυχολογία είναι αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στην στερεότυπη εικόνα του Ψυχολόγου- Ψυχοθεραπευτή διότι ασχολείται ερευνητικά και πρακτικά με όλο το φάσμα των ψυχικών δυσκολιών. Το κεντρικό θέμα του επιστημονικού αυτού τομέα είναι η παρατήρηση, η επεξεργασία και η αλλαγή της αποκλίνουσας συμπεριφοράς. Η Κλινική Ψυχολογία τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο συνεργάζεται ενεργά με την ιατρική συμβάλλοντος στην καλύτερη και γρηγορότερη θεραπεία των ατόμων βελτιώνοντας παράλληλα και την ποιότητα ζωής τους.

Ο κλινικός λοιπόν Ψυχολόγος είναι θεωρητικά και κλινικά καταρτισμένος ώστε να βοηθήσει άτομα με ψυχικές διαταραχές. Πληροί τα κριτήρια ώστε να διαχειριστεί διαγνωστικά και ψυχοθεραπευτικά άτομα με ποικίλα προβλήματα ψυχικής υγείας όπως κατάθλιψη, άγχος, θυμός κ.ά.

Ο κλινικός ψυχολόγος χρησιμοποιεί θεραπεία μέσω λεκτικής επικοινωνίας όπως η Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία.
Οι θεραπευτικές αγωγές που χρησιμοποιεί εστιάζουν στην αλλαγή των δυσλειτουργικών προτύπων σκέψης και συμπεριφοράς όπως εκείνα που εντοπίζονται σε περιπτώσεις κατάθλιψης και άγχους, χωρίς χρήση φαρμάκων.

Στόχος της Ψυχοθεραπείας από τον Κλινικό Ψυχολόγο είναι η ανακούφιση των οδυνηρών συμπτωμάτων, η γνωστική αναδόμηση -δηλαδή η ανάκτηση λειτουργικών τρόπων σκέψης- με απώτερο στόχο την αύξηση της λειτουργικότητας (πνευματικής- ψυχικής-σωματικής).

Τα προσόντα και η κατάρτιση των Κλινικών Ψυχολόγων

Ο Κλινικός Ψυχολόγος έχει ειδικευτεί στην Αξιολόγηση, Διάγνωση και Θεραπεία ψυχικών διαταραχών.

Οι Κλινικοί Ψυχολόγοι ολοκληρώνουν το βασικό πτυχίο στην Ψυχολογία από αναγνωρισμένο ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π και κατόπιν μεταπτυχιακή εξειδίκευση και κατά

Ενήλικη Ψυχοθεραπεία

Η ενήλικη ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε ενήλικες οι οποίοι αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες ψυχικές δυσκολίες, αλλά και σε ενήλικες που επιθυμούν και επιλέγουν να διαμορφώσουν μια καλύτερη σχέση με τον εαυτό τους αυξάνοντας την αυτογνωσία, την αυτονομία και την αυτενέργειά τους.

Η ζωή είναι εμπλουτισμένη με συχνές δοκιμασίες τις οποίες καλούμαστε όλοι μας να διαχειριστούμε. Άλλοτε αισθανόμαστε επαρκείς να χειριστούμε τις προκλήσεις αυτές, ενώ άλλες φορές νιώθουμε αδύναμοι, «χαμένοι», φοβισμένοι. Τις στιγμές που αισθανόμαστε αδύναμοι, τα προβλήματα που καλούμαστε να επιλύσουμε τα αντιλαμβανόμαστε τεράστια, πολύπλοκα και άλυτα. Κάποιοι μάλιστα εγκαταλείπουν τις προσπάθειες τους καθώς τις θεωρούν ανέλπιδες. Σε αυτή την ψυχολογική κατάσταση κανείς δεν μπορεί να λειτουργήσει με τον τρόπο που θα επιθυμούσε και θα μπορούσε. Το αποτέλεσμα είναι να αναπτύσσονται αισθήματα καταρράκωσης και απελπισίας, τα οποία ενισχύουν τον φαύλο κύκλο αρνητικών σκέψεων και συναισθημάτων και οδηγούν σε μειωμένη λειτουργικότητα. Η ψυχοθεραπεία έχει ως στόχο να ενδυναμώσει νοητικά και συναισθηματικά τον ενήλικα και παρέχει τα γνωστικά εκείνα εφόδια ώστε να διαχειριστεί με υψηλή λειτουργικότητα όλες τις πτυχές της προσωπικής και κοινωνικής του ζωής.

Συγκεκριμένα , η Ενήλικη Ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε άτομα που παρουσιάζουν:

Επίμονη αίσθηση του ανικανοποίητου.
Συναισθήματα μοναξιάς, θλίψης, αποτυχίας, άγχους και έντασης.
Έντονες εκρήξεις θυμού.
Χαμηλή αυτοπεποίθηση.
Ανεξήγητη κόπωση.
Δυσκολίες χαλάρωσης και ύπνου.
Δυσκολίες επικοινωνίας στις συζυγικές, οικογενειακές, εργασιακές και διαπροσωπικές σχέσεις.
Αγχώδεις διαταραχές (φοβίες, κρίσεις πανικού κ.ά)
Κατάθλιψη.
Απώλεια, πένθος.
Διαταραχές διατροφής (παχυσαρκία, ψυχογενής ανορεξία, βουλιμία).
Προβλήματα που συνδέονται με την συμπεριφορά του παιδιού τους.
Ένταση και άγχος στην οικογένεια εξαιτίας της δυσκολίας των μελών ναDescrizione: http://www.sotiriataktikou.gr/ergotaksio/images/trasparent12.gifαντιμετωπίσουν την ύπαρξη χρόνιων ασθενειών.
Επίμονες αρνητικές σκέψεις κ. ά.

Κλινική Ψυχολογία

 

cropped-cropped-contact_top.jpg

Κλινική Ψυχολογία είναι ο κλάδος της Ψυχολογίας που ασχολείται με την διάγνωση και θεραπεία των ψυχικών διαταραχών, τη μη φυσιολογική συμπεριφορά και τα ψυχιατρικά προβλήματα. Ο τομέας αυτός της Ψυχολογίας εστιάζει στην αντιμετώπιση των πολύπλοκων ανθρώπινων προβλημάτων και αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς κλάδους της Ψυχολογίας.

Η Κλινική Ψυχολογία είναι αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στην στερεότυπη εικόνα του Ψυχολόγου- Ψυχοθεραπευτή διότι ασχολείται ερευνητικά και πρακτικά με όλο το φάσμα των ψυχικών δυσκολιών. Το κεντρικό θέμα του επιστημονικού αυτού τομέα είναι η παρατήρηση, η επεξεργασία και η αλλαγή της αποκλίνουσας συμπεριφοράς. Η Κλινική Ψυχολογία τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο συνεργάζεται ενεργά με την ιατρική συμβάλλοντος στην καλύτερη και γρηγορότερη θεραπεία των ατόμων βελτιώνοντας παράλληλα και την ποιότητα ζωής τους.

Ο κλινικός λοιπόν Ψυχολόγος είναι θεωρητικά και κλινικά καταρτισμένος ώστε να βοηθήσει άτομα με ψυχικές διαταραχές. Πληροί τα κριτήρια ώστε να διαχειριστεί διαγνωστικά και ψυχοθεραπευτικά άτομα με ποικίλα προβλήματα ψυχικής υγείας όπως κατάθλιψη, άγχος, θυμός κ.ά.

Ο κλινικός ψυχολόγος χρησιμοποιεί θεραπεία μέσω λεκτικής επικοινωνίας όπως η Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία.
Οι θεραπευτικές αγωγές που χρησιμοποιεί εστιάζουν στην αλλαγή των δυσλειτουργικών προτύπων σκέψης και συμπεριφοράς όπως εκείνα που εντοπίζονται σε περιπτώσεις κατάθλιψης και άγχους, χωρίς χρήση φαρμάκων.

Στόχος της Ψυχοθεραπείας από τον Κλινικό Ψυχολόγο είναι η ανακούφιση των οδυνηρών συμπτωμάτων, η γνωστική αναδόμηση -δηλαδή η ανάκτηση λειτουργικών τρόπων σκέψης- με απώτερο στόχο την αύξηση της λειτουργικότητας (πνευματικής- ψυχικής-σωματικής).

Τα προσόντα και η κατάρτιση των Κλινικών Ψυχολόγων

Ο Κλινικός Ψυχολόγος έχει ειδικευτεί στην Αξιολόγηση, Διάγνωση και Θεραπεία ψυχικών διαταραχών.

Οι Κλινικοί Ψυχολόγοι ολοκληρώνουν το βασικό πτυχίο στην Ψυχολογία από αναγνωρισμένο ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π και κατόπιν μεταπτυχιακή εξειδίκευση

Η σωστή προετοιμασία των παιδιών για τη νέα σχολική χρονιά.

81-%ce%b7-%ce%bd%ce%b5%ce%b1-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b9%cf%83%ce%b5Της Σωτηρίας Τακτικού –  MSc  Παιδοψυχολόγου Κλινικής Ψυχολόγου

Το καλοκαίρι δίνει πλέον την σκυτάλη του στον Σεπτέμβρη με παιδιά και γονείς έτοιμοι να υποδεχθούν τη νέα σχολική χρονιά. Αυτή η μεταβατική φάση μπορεί να είναι ιδιαίτερα κουραστική για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν μεγάλες αλλαγές, όπως η μετακόμιση σε μια νέα πόλη, σε ένα νέο σχολείο ή αν περνούν την πόρτα του δημοτικού ή του γυμνασίου για πρώτη φορά. Οι γονείς είναι ωφέλιμο να ελαττώσουν το άγχος τους για  να είναι λειτουργικοί. Αυτή είναι η κατάλληλη περίοδος για να οργανωθούν, να προγραμματίσουν τη νέα σχολική χρονιά και να φροντίσουν ώστε το παιδί τους να λάβει τα απαραίτητα εφόδια από την αρχή. Οπότε, εστιάζοντας στη φροντίδα και στη στήριξη του παιδιού τους, υπάρχουν μερικά σημαντικά βήματα που μπορούν να ακολουθήσουν, ώστε να είναι έτοιμο για το σχολείο.

Συνέχεια ανάγνωσης Η σωστή προετοιμασία των παιδιών για τη νέα σχολική χρονιά.

Παιδική και Εφηβική Παχυσαρκία. Η Αλήθεια πίσω από τις αναποτελεσματικές παρεμβάσεις της!

Παιδική και Εφηβική Παχυσαρκία.

Η Αλήθεια πίσω από τις αναποτελεσματικές παρεμβάσεις της!

 

Γράφει η Σωτηρία Τακτικού-  MSc  Κλινική Ψυχολόγος  Παιδοψυχολόγος

%cf%80%ce%b1%cf%87%cf%85Η παχυσαρκία είναι η πιο εύκολα αναγνωρίσιμη και η πιο δύσκολα ιάσιμη ιατρική κατάσταση. Συνιστά μια δύσκολη χρόνια διαταραχή που συχνά παρουσιάζει υφέσεις  και υποτροπές και έχει σοβαρές συνέπειες τόσο στην σωματική όσο και στην ψυχική υγεία των πασχόντων.

Ψυχοκοινωνικές επιδράσεις και συνέπειες της Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας

Συνέχεια ανάγνωσης Παιδική και Εφηβική Παχυσαρκία. Η Αλήθεια πίσω από τις αναποτελεσματικές παρεμβάσεις της!