Εφηβική Ψυχοθεραπεία

Οι έφηβοι για να μπορέσουν σήμερα να ανταποκριθούν στο μεταβαλλόμενο κοινωνικό γίγνεσθαι χρειάζεται να αποκτήσουν νέες δεξιότητες: Να αισθάνονται ασφάλεια μέσα στην ρευστότητα του περιβάλλοντος, να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους λαμβάνοντας σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον τους, να διατηρούν την μοναδικότητά τους ακόμα και αν εντάσσονται σε διαφορετικές ανθρώπινες ομάδες.

Συχνά ο έφηβος απομονώνεται, παρουσιάζεται θλιμμένος ή επιθετικός, αμφισβητώντας τις πεποιθήσεις και στάσεις των γονέων του. Μπορεί να αντιμετωπίζει δυσκολία στο να γίνει αποδεκτός από τους συνομήλικους του ή να μιμείται κάθε είδους συμπεριφορά και εμφάνιση προκειμένου να κερδίσει την αποδοχή τους. Μπορεί να εμφανίσει πτώση στην σχολική του επίδοση, σύγχυση, έλλειψη προσανατολισμού, αλλά και να απομακρυνθεί από τους γονείς του.

Για να μπορέσει ο έφηβος να σχηματίσει μια υγιή και σταθερή ταυτότητα, πρέπει να ανήκει σε ένα υγιές και σταθερό οικογενειακό περιβάλλον. Για να επιτευχθεί η υγιής αυτονόμησή του απαιτείται οι γονείς να αναπτύσσουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις και να είναι οι ίδιοι υγιείς προσωπικότητες με προσωπικό νόημα ζωής.

Η εφηβική ψυχοθεραπεία προϋποθέτει ξεκάθαρους κανόνες ειλικρίνειας, εμπιστοσύνης, εκτίμησης και αποδοχής. Η ψυχοθεραπεύτρια δημιουργεί ένα λειτουργικό πλαίσιο το οποίο θα μπορεί ο έφηβος να μεταφέρει στην ζωή του, αναλαμβάνοντας την προσωπική του ευθύνη.

Οι επιμέρους στόχοι της ψυχοθεραπείας είναι οι εξής :

ο έφηβος να αναπτύξει κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες
να αναγνωρίσει τις αναπτυξιακές και συναισθηματικές του ανάγκες
να ενισχύσει την πεποίθηση στον εαυτό του.
να μάθει να χειρίζεται τις σκέψεις του, και να ελέγχει τα συναισθήματά του
να γίνει λειτουργικός ακροατής και να εκφράζει τις πεποιθήσεις και τις καταστάσεις που βιώνει.
Οι έφηβοι συνήθως χρειάζονται βοήθεια σε ζητήματα όπως:

Η εφηβική κατάθλιψη
Διατροφικές διαταραχές
Επιθετικότητα
Απάθεια
Χρήση ουσιών
Εξάρτηση από το διαδίκτυο
Άγχος
Αναβλητικότητα και αποφυγή
Χαμηλή Αυτοπεποίθηση
Παραβατική συμπεριφορά

=======================

Κλινική Ψυχολογία

Κλινική Ψυχολογία είναι ο κλάδος της Ψυχολογίας που ασχολείται με την διάγνωση και θεραπεία των ψυχικών διαταραχών, τη μη φυσιολογική συμπεριφορά και τα ψυχιατρικά προβλήματα. Ο τομέας αυτός της Ψυχολογίας εστιάζει στην αντιμετώπιση των πολύπλοκων ανθρώπινων προβλημάτων και αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς κλάδους της Ψυχολογίας.

Η Κλινική Ψυχολογία είναι αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στην στερεότυπη εικόνα του Ψυχολόγου- Ψυχοθεραπευτή διότι ασχολείται ερευνητικά και πρακτικά με όλο το φάσμα των ψυχικών δυσκολιών. Το κεντρικό θέμα του επιστημονικού αυτού τομέα είναι η παρατήρηση, η επεξεργασία και η αλλαγή της αποκλίνουσας συμπεριφοράς. Η Κλινική Ψυχολογία τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο συνεργάζεται ενεργά με την ιατρική συμβάλλοντος στην καλύτερη και γρηγορότερη θεραπεία των ατόμων βελτιώνοντας παράλληλα και την ποιότητα ζωής τους.

Ο κλινικός λοιπόν Ψυχολόγος είναι θεωρητικά και κλινικά καταρτισμένος ώστε να βοηθήσει άτομα με ψυχικές διαταραχές. Πληροί τα κριτήρια ώστε να διαχειριστεί διαγνωστικά και ψυχοθεραπευτικά άτομα με ποικίλα προβλήματα ψυχικής υγείας όπως κατάθλιψη, άγχος, θυμός κ.ά.

Ο κλινικός ψυχολόγος χρησιμοποιεί θεραπεία μέσω λεκτικής επικοινωνίας όπως η Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία.
Οι θεραπευτικές αγωγές που χρησιμοποιεί εστιάζουν στην αλλαγή των δυσλειτουργικών προτύπων σκέψης και συμπεριφοράς όπως εκείνα που εντοπίζονται σε περιπτώσεις κατάθλιψης και άγχους, χωρίς χρήση φαρμάκων.

Στόχος της Ψυχοθεραπείας από τον Κλινικό Ψυχολόγο είναι η ανακούφιση των οδυνηρών συμπτωμάτων, η γνωστική αναδόμηση -δηλαδή η ανάκτηση λειτουργικών τρόπων σκέψης- με απώτερο στόχο την αύξηση της λειτουργικότητας (πνευματικής- ψυχικής-σωματικής).

Τα προσόντα και η κατάρτιση των Κλινικών Ψυχολόγων

Ο Κλινικός Ψυχολόγος έχει ειδικευτεί στην Αξιολόγηση, Διάγνωση και Θεραπεία ψυχικών διαταραχών.

Οι Κλινικοί Ψυχολόγοι ολοκληρώνουν το βασικό πτυχίο στην Ψυχολογία από αναγνωρισμένο ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π και κατόπιν μεταπτυχιακή εξειδίκευση και κατά