Παιδοψυχολογία

paidopsikologia_top
Π
αιδοψυχολογία είναι ο κλάδος της Ψυχολογίας που επικεντρώνεται στο νου και τη συμπεριφορά των παιδιών, από την προγεννητική ανάπτυξη έως και την  εφηβεία. Συγκεκριμένα, ο κλάδος της Παιδοψυχολογίας ερευνά την νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Κάποια από τα σημαντικότερα θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον σε αυτόν τον κλάδο περιλαμβάνουν την γενετική, την ανάπτυξη της γλώσσας, την προσωπικότητα, τους ρόλους των φύλων, τη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη.

Ο ρόλος του Παιδοψυχολόγου είναι διττός καθώς εστιάζεται στην ομαλή ανάπτυξη του παιδιού αλλά και την ενδεχόμενη ψυχοπαθολογία του. Λανθασμένα ο ρόλος του παιδοψυχολόγου είναι συνυφασμένος μόνο με την ψυχοπαθολογία. Η επιστήμη της Παιδοψυχολογίας περιλαμβάνει τον αξιοσημείωτο κλάδο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας(Child Development) όπου και διερευνάται η ανάπτυξη του ατόμου από την στιγμή της σύλληψης και την εμβρυακή έως και την  εφηβική ηλικία.

Σε κάθε περίοδο της ζωής του το παιδί έχει διαφορετικές ικανότητες, ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες – σχέσεις με τον κοινωνικό περίγυρο, γι’ αυτό και διενεργείται επιστημονική έρευνα σε όλες τις επιμέρους αναπτυξιακές ηλικίες- στάδια. Μέσα από την κατανόηση όλων αυτών των παραγόντων, λοιπόν, ο Αναπτυξιακός Παιδοψυχολόγος είναι επιστημονικά καταρτισμένος ώστε να στηρίξει ουσιαστικά το άτομο που τον χρειάζεται- να διαμορφώσει κατάλληλα το περιβάλλον-  ενισχύοντας την ομαλή γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και κατ’ επέκτασιν την ανάπτυξη των κοινωνικών του σχέσεων.

Κατά δεύτερον, η επιστήμη της Παιδοψυχολογίας εστιάζεται στον τομέα της Ψυχοπαθολογίας του Παιδιού (Child Psychopathology). Η ψυχοπαθολογία του παιδιού είναι η εκδήλωση των ψυχικών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους.  Η Διαταραχή Συμπεριφοράς, η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), καθώς και η Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΔ) (αυτισμός, asperger κ.ά) είναι παραδείγματα της παιδικής ψυχοπαθολογίας. Ο πλήρης κατάλογος των επίσημων διαγνωστικών κωδικών και η ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών της υγείας μπορεί να βρεθεί στο DSM IV TR (εγχειρίδιο διαφορικής διάγνωσης).

Συνεπώς, ο ρόλος του επιστημονικά καταρτισμένου Παιδοψυχολόγου είναι διττός. Εστιάζεται τόσο στην ανάλυση και ομαλή ανάπτυξη της πολύπλευρης προσωπικότητας του παιδιού (προληπτική παρέμβαση), όσο και στην διάγνωση και θεραπεία της ενδεχόμενης Ψυχοπαθολογίας του (ψυχοθεραπεία).

Τα προσόντα και η κατάρτιση του  Παιδοψυχολόγουvisitcart

Οι παιδοψυχολόγοι συμπληρώνουν βασικό πτυχίο στην Ψυχολογία από αναγνωρισμένο ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π και κατόπιν  μεταπτυχιακή εξειδίκευση και κατάρτιση που περιλαμβάνει κλινική πρακτική άσκηση με εποπτεία.