Εφηβική Ψυχοθεραπεία

efiviki_top

Οι έφηβοι για να μπορέσουν σήμερα να ανταποκριθούν στο μεταβαλλόμενο κοινωνικό γίγνεσθαι χρειάζεται να αποκτήσουν νέες δεξιότητες: Να αισθάνονται ασφάλεια μέσα στην ρευστότητα του περιβάλλοντος, να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους λαμβάνοντας σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον τους, να διατηρούν την μοναδικότητά τους ακόμα και αν εντάσσονται σε διαφορετικές ανθρώπινες ομάδες.

Συχνά ο έφηβος απομονώνεται, παρουσιάζεται θλιμμένος ή επιθετικός, αμφισβητώντας τις πεποιθήσεις και στάσεις των γονέων του. Μπορεί να αντιμετωπίζει δυσκολία στο να γίνει αποδεκτός από τους συνομήλικους του ή να μιμείται κάθε είδους συμπεριφορά και εμφάνιση προκειμένου να κερδίσει την αποδοχή τους. Μπορεί να εμφανίσει πτώση στην σχολική του επίδοση, σύγχυση, έλλειψη προσανατολισμού, αλλά και να απομακρυνθεί από τους γονείς του.

Για να μπορέσει ο έφηβος να σχηματίσει μια υγιή και σταθερή ταυτότητα, πρέπει να ανήκει σε ένα υγιές και σταθερό οικογενειακό περιβάλλον. Για να επιτευχθεί η υγιής αυτονόμησή του απαιτείται οι γονείς να αναπτύσσουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις και να είναι οι ίδιοι υγιείς προσωπικότητες με προσωπικό νόημα ζωής.

Η εφηβική ψυχοθεραπεία προϋποθέτει ξεκάθαρους κανόνες ειλικρίνειας, εμπιστοσύνης, εκτίμησης και αποδοχής. Η ψυχοθεραπεύτρια δημιουργεί ένα λειτουργικό πλαίσιο το οποίο θα μπορεί ο έφηβος να μεταφέρει στην ζωή του, αναλαμβάνοντας την προσωπική του ευθύνη.

Οι επιμέρους στόχοι της ψυχοθεραπείας είναι οι εξής :

ο έφηβος να αναπτύξει κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες
να αναγνωρίσει τις αναπτυξιακές και συναισθηματικές του ανάγκες
να ενισχύσει την πεποίθηση στον εαυτό του.
να μάθει να χειρίζεται τις σκέψεις του, και να ελέγχει τα συναισθήματά του
να γίνει λειτουργικός ακροατής και να εκφράζει τις πεποιθήσεις και τις καταστάσεις που βιώνει.
Οι έφηβοι συνήθως χρειάζονται βοήθεια σε ζητήματα όπως:

Η εφηβική κατάθλιψη
Διατροφικές διαταραχές
Επιθετικότητα
Απάθεια
Χρήση ουσιών
Εξάρτηση από το διαδίκτυο
Άγχος
Αναβλητικότητα και αποφυγή
Χαμηλή Αυτοπεποίθηση
Παραβατική συμπεριφορά