Σκοπός

skopos_top

Με βασική μου αρχή την ευαισθησία στους ανθρώπους και την πίστη μου στην θεραπεία του πνεύματος και της ψυχής, αποσκοπώ στην γνωστική και συναισθηματική αναδόμηση των μικρών και των μεγάλων.

Η ψυχοθεραπεία δυστυχώς αποτελεί για πολλούς μια παρέμβαση αινιγματική, ασαφής και αβέβαιη. Κάτι το οποίο αποτελεί τροχοπέδη στο να πάρουν την απόφαση να κάνουν το πρώτο βήμα και να επικοινωνήσουν με έναν κλινικά καταρτισμένο Ψυχολόγο.

Μια σημαντική κατηγορία ανθρώπων μάλιστα νομίζουν ότι η ψυχοθεραπεία απευθύνεται αποκλειστικά σε ψυχικά διαταραγμένα άτομα. Είναι πράγματι αληθής και σημαντικότατη η συμβολή της Ψυχοθεραπείας στην ψυχοπαθολογία. Ωστόσο,  ο ρόλος της δεν περιορίζεται σε αυτό,  αλλά διευρύνεται και στην ομαλή ανάπτυξη και εξέλιξη των ατόμων.  Είναι δικαίωμα και των παιδιών και των μεγάλων να οραματίζονται  και να στοχεύουν σε μια καθημερινότητα υγιή, απαλλαγμένη από τοξικά συναισθήματα κατάθλιψης, άγχους κλπ.

Η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία εποικοδομητικής μάθησης και προσωπικής εκπαίδευσης με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα.
Η  Σωτηρία Τακτικού,  ως καταρτισμένη  Παιδοψυχολόγος  και  Κλινική Ψυχολόγος, προσφέρει τις υπηρεσίες της σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.